News and Events


Nuacht Litir Márta

March 24th, 2017

Nuacht Litir Márta 2017

                                        School_Emblem                                  march 15 017

Mol an óige agus tiocfaidh sí.

 

Nuacht Scoile

Tá alán nuacht ó imeachtaí éagsúla le déanaí.

I dtús báire, comhghairdeas mhór leis na daltaí go léir a ghlac páirt i bhFéile na hÍnse 2017.

Fuair Keeva, Daynah, Emma Nic  Mhathúna, Rio agus Ava duaiseanna don amhránaíocht agus agallamh beirte agus fuair Caoimhe Ní hAmhragáin duais don ealaíon.

Comhghairdeas comh maith le Caoimhe agus Lauren ó Rang a dó a ghlac páirt!

winners

Congratulations to all students who took part in Féile na hÍnse 2017!

Our singers Keeva, Emma Mahony, Daynah;  Rio and Ava who took part in ‘agallamh beirte’ all received prizes.

Caoimhe Hourigan who won a prize in the art competition and well done to Caoimhe and Lauren for taking part in the poetry recital.

 

Beidh lá eolais do na Naoináin Bheaga tar éis na Cásca/An Information Day for the new Junior Infants will be held after the Easter Holidays.

Tá iarratais don Aonad Uathachais don scoilbhliain 2017/18 á ghlacadh fós/ ASD Unit – anybody who would like to apply for a place in our ASD Unit should do so without delay.

seactain na g

Rinne na páistí agus tuismitheoirí sár-iarracht le labhairt na Gaeilge le linn Seachtain na Gaeilge! Táimid cinnte go leanfaidh gach éinne leis an iarracht seo ! 

Egg-basket (2)

Táimid ag druidim le laethanta saoire na Cásca!

The Easter Holidays are fast-approaching!

Beimid críochnaithe ar an Aoine 07/04/17  agus beimid ar ais ar an Luan 24/04/17.

 

Díolachán Cácaí

a9d429764f38ed603cdc915c334867e2

The next cake sale will take place on the last Friday of this month, the 31st March. Is iad na páistí ó Rang a Ceathar a bheidh á dhéanamh! Táimid ar fad ag tnúth leis!

Tá Lá Feasacht Uathachais thart timpeall ar an am céanna; chun ár dtacaíocht a thaispeáint, beidh Lá Ghorm againn ar an lá céanna, an 31/04/17. Rachaimid go léir ar shiúlóid timpeall an mbaile gléasta i ngorm.

 

To show our support for Autism Awareness Day, we will all dress in blue on the day of the cake sale and go on a walk around the town. Proceeds of the cake sale will go towards the support of Autism.

Coiste na dTuismitheoirí

npc-logo

The Parents Council are busy as always. Every family will have received an Easter Raffle lines card. These should be returned no later than 5/04/17 agus beidh an chrannchur ar súil ar an Aoine, lá na laethanta saoire, an 7ú lá Aibreán, go n-éirí libh! Tá cártaí sa bhreis le fail sa scoil!

 

Cursaí Spóirt.

5 a side

Beidh foireann na scoile ag imirt 5 a side i bpeil ar an 4ú lá d’Aibreán i Lee’s Road – go n-éirí leo!

Snámh

We are looking forward to resuming swimming lessons in the coming term.

 

Peil Ghaelach

Beidh múinteoir Risteárd ag tosnú leis an traenáil Peil Ghaelach sa triú téarma.

Múinteoir Risteárd will begin training in Gaelic Football after school in the third term.

Turas scoile

Nuacht litir márta 2017.doc

Tá na turasanna scoile á eagrú agus beidh na dátaí  againn go luath.

 

World Book Day

world book day   books

The children celebrated World Book Day in February and marked the day by dressing up as their favourite book character!

 

 

Céiliúradh ár Seantuismitheoirí 

 Bhí sé go hálainn bualadh le na seantuismitheoirí sa Seipéal adhartha – féach ar shuíomh St Senan do  phictiúrí.

Beidh na páistí ó ranganna 4, 5, 6 ag ath-thosnú an chniotáil Sa triú téarma le ghrúpa de Mhná sa leabharlann. Beidh Craic ‘is comhluadar againn   ‘is comhluadar aon gan       dabht!

Ceremonies and Celebrations

Bhí An Chéad Aithrí ag páistí Rang a Dó le déanaí agus d’éirigh go maith leo. The children in Rang a Dó celebrated their First Reconcilliation and are now preparing for their Holy Communion. Beidh sé ar siúl ar 06/06/17.

jan3

Beidh Searmanas an tSolais ag páistí Rang a Sé ar an 04/04/17 agus beidh an Coineartú á dhéanamh acu a an 20/05/17 ar a 2 a chlog.

 


Lá na Máithreacha

March 24th, 2017

IMG_1724 IMG_1782 IMG_1798IMG_1739IMG_1732IMG_1700IMG_1699


Ag ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig

March 16th, 2017

071095089085083081073072062


An Eolaíocht!

February 24th, 2017

An Eolaíocht

(Science)

Páistí ó Rang 4-6 ag baint taitneamh as cheacht eolaíochta le déanaí; ag teastáil le haghaidh stáirse!

 


Deich ag a deich!

February 24th, 2017

Operation Transformation!

Bhaineamar an-taitneamh as bheith páirteach ins an “Deich ag a deich”. Shocraigh ar alán scoileanna timpeall na tíre deich nóiméad a chaitheamh ag bogadh, ag rith, ag síneadh – aon rud fisiciúil, ag a deich a chlog, ar an lá céanna chun feasacht na bpáistí a mhéadú ó thaobh na haclaíochta de agus cé comh tabhachtach is atá sé chun saol sláintiúil a bheith againn.


Léitheoireacht Roinnte

February 24th, 2017

Léitheoireacht Roinnte 

(Shared Reading)

Chuireamar tús le léitheoireacht roinnte idir na ranganna go léir; Chuaigh Rang a Sé go dtí na Naoináin, bhí rang a cúig ag léamh le rang a haon, rang a trí agus a dó le rang a ceathair. Bhain ghach éinne an-taitneamh as!


Na naíonáin

October 6th, 2016

Na naíonáin ag obair go crua agus iad i mbun mata, ag sórtáil agus ag rangú

Junior and Senior infants working hard at maths, sorting and classifying.

.IMG_4188 IMG_4189 IMG_4192 IMG_4193


Spraoi agus cleachtadh ag na naíonáin agus iad ag gléasadh suas!

October 5th, 2016

IMG_4176IMG_4314IMG_4316

Spraoi agus cleachtadh ag na naíonáin agus iad ag gléasadh suas!

The infants having fun dressing up!


éide scoile/ Uniforms

July 16th, 2015

Éide Scoile           Uniforms            

The school uniform is as follows:

Cailíní:

  • Bottle Green Jumper or Cardigan

  •  Grey pinafore/skirt/trousers

  •  White Blouse

  • Red tie

Buachaillí:

  • Bottle Green Jumper

  • White shirt

  • Red tie

  • Grey trousers

  • Beidh an éide scoil le fáil: Uniforms are available to buy in Dunnes Stores Shannon (order at Drapery Department) or readily available in Dunnes Stores Ennis and Limerick. Uniform also available in Prego, Shannon Town Centre and all Marks and Spencer’s and Tesco’s outlets.

 

  • School tracksuits with the school crest to be worn for PE only and are available to buy from Máiread Hackett based in Shannon.

Mobile no: 086 3752009


Seantuismitheoirí

January 31st, 2017

Roinnt phictiúir ón gcéiliúradh lenár seantuismitheoirí!


Nuacht Litir Nollaig 2016

December 16th, 2016

Nuacht Litir 

 

Nollaig 2016

cbc14

Tá an Nollaig nach mór buailte linn!

Tá fáilte roimh cách go dtí Ceolchoirm na Nollaig le rang na naíonáin agus rang  1,2,3.

Christmas is nearly here!

We would like to welcome everyone to infants and rang a 1,2,3 Christmas concert on the 21st of December.

The infants will start at 11:30 and rang a 1,2,3 at 12:00. 

carolsinging (1)

Ceol Carúil/ Carol Singing

Beidh scoláirí 4,5,& 6 , múinteoirí, tuismitheoirí, páistí agus cairde GDR ag canadh agus ag seinnt i lár an bhaile tar éis scoile ar an Máirt, an 20ú lá ó a 3 ar aghaidh.

4th,5th & 6th class children will play tin whistle and sing carols accompanied by teachers, school staff, parents, grandparents and friends in the Town Centre on the 20th of December immediately after school.

Please feel free to join in as we will be fund raising for the school!

carolsinging (1)

Beidh Beannú an Linbh Iosa ar siúl i rith gach aifreann ar an Domhnach an 18ú de mhí na Nollag.

Children and families are being invited to bring their baby Jesus figure from their Nativity to mass to be blessed on Sunday the 18th of December. 

baby-jesus-bluebird

npc-logo

Nuacht Coiste na dTuismitheoirí 

Our Anti-bullying Policy was recently reviewed by the Board of Management and is available to view on this website; go to the home page click on polasaithe and it is on page 15 of our Code of Behaviour/ Cód Iompar.

Díolachán Cácaí/ Cake sale

6d6b6d85a781048dc35b132840100c55  a9d429764f38ed603cdc915c334867e2 MiLz6yLia

The school cake sale was a great success-maith sibh a chairde! The next cake sale will take place on the last Friday of January 2017. Beidh rang a 5 i gceannas air/ 5th class will be in charge of it.

School jerseys

Míle buíochas le Choiste na dTuismitheoirí culaith peil na scoile a cheannach- agus comghairdeas leis an bhfoireann! Thanks to the Parents Council for purchasing our new school strip. Boys from 3rd & 4th class had the opportunity to wear them at the  recent Futsal blitz where they played against other primary schools from Shannon in the Leisure centre. Congrats to them they did really well on the day and showed great talent!

 

Féilre 2017/ Calendar 2017

download

Tá féilre 2017 ar díol sa scoil. The 2017 school calendar is now on sale for €5. This fundraiser was very successful last year and all proceeds go towards resources for the school.

 

Crinniú Tuismitheoirí/ Parent-teacher meetings

Parent-Teacher meetings will be held during the last week of January 2017. Times and dates will follow.

Christmas Shoe Box Appeal 

 

Ba mhaith le ‘Team Hope’ Go raibh míle maith agat a rá toisc gur thug sibh isteach an líon mór boscaí i gcomhair daltaí san Afraic agus Oirthear na hEorpa.

TeamHope_911sca6i

Team Hope have thanked you all for donating gift filled shoe boxes to needy children in Africa and eastern Europe.

Friends for Life

Rang a 4,5 &6 will continue with the FFL Programme after the Christmas holidays. it is very important that children be reminded at home of the skills that they are practicing in school.

 

Music Generation

Bhain na páistí Rang 4,5,&6 an taitneamh as an lá a chaith siad ag canadh le Music Generationi Glór. 4th-6th classes had a great day performing in Glór Theater with Music Generation.

We Will Rock You!

Bhain na páistí go léir an-taitneamh as an seó a chonaic siad i St.Caiman’s. Comhgairdeas le Lee Wall, iarscoláire GDR. The children really enjoyed the musical staged by the pupils of St.Caiman’s-Congratulations to Lee Wall, a past pupil of GDR who played one of the lead roles-lots to aspire to!

Rang na naíonáin

b966acedcad1bb5593990656b794aca3

Tá na naíonáin ag súil go mór leis an Nollaig. Táimid ag foghlaim amhráin agus dánta bainteach leis an Nollaig agus beimid á gcanadh do na tuismitheoirí roimh an mbriseadh. Táimid ag súil go mór le Daidí na Nollaig! The infants are very excited about their trip to see Santa on Friday!

Rang ASD

an_nollaig_focloir

Tá na páistí tar éis socrú síos go maith-thosaigh siad ag rothaíocht agus tá siad ag súil go mór le daidí na Nollag! The children in the ASD classes are settling down well and have started cycling. They are really looking forward to their visit to Santa.

Frásaí Gaeilge

Cúpla nathanna cainte chun caint is cómhrá trí mheán na Gaeilge a fhorbairt agus a spreageadh sa bhaile!

Nollaig Shona ‘

‘Ath-bhliain faoi shean is faoi mhaise daoibh’!

‘Nollaig Shona Shíochánta daoibh go léir agus ath-bhliain faoi mhaise daoibh’!

Picture1


Ag déanamh bholcáin!

November 23rd, 2016

Ar dtús rinneamar bholcáin as chré; nuair a bhí siad tirim, bhí seans againn iad a phéinteáil….. meascán de phúdar bácála agus finéagar….búm!!

IMG_4532IMG_4529IMG_4530IMG_4466IMG_4446IMG_4454


Ealaíon don Nollag!

November 23rd, 2016

IMG_4539IMG_4537IMG_4535IMG_4534IMG_4536IMG_4533

 

Bhí spórt againn ag déanamh maisiúcáin don chrann Nollag!! 

Níos mó le teacht!