News and Events


Bínse Cairdeas

December 4th, 2018

CA3DCBFD-58A7-4145-A25C-7112C9CE59AFBínse Cairdeas déanta ag Bothán na bhFear Sionna(Men’s Shed Shannon) agus urraithe ag Muireann Uí Chearbhaill. Míle, míle buíochas, táimid an-sásta leis!

Buddy Bench made by Men’s Shed Shannon and sponsored by Muireann Uí Chearbhaill . Many thanks, we are all very happy with it!

 

0F8B350E-BDB1-43DF-A559-6059875E778F


Nuacht Litir na Samhna/Nollaig

November 30th, 2018

0EDB18BB-B8AF-4D8E-A669-F7EEDCBD167E


Oíche Ceoil Thraidisiúnta

November 6th, 2018

Bígí Linn!

7B88B08C-60D0-4ABB-8B57-3BC572F21CE7


Laethanta Saoire/ Holidays 2018/‘19

July 30th, 2018

C640BAD0-866B-4D98-8530-79BC425C3D81


éide scoile/ Uniforms

July 16th, 2015

Éide Scoile           Uniforms            

The school uniform is as follows:

28ABFEC1-D930-474C-9535-6B50D5C38CFD

Cailíní:

  • Bottle Green Jumper or Cardigan

  •  Grey pinafore/skirt/trousers

  •  White Blouse/white polo t-shirt

  • Red tie

Buachaillí:

  • Bottle Green Jumper

  • White shirt/ white polo t-shirt

  • Red tie

  • Grey trousers

  • Beidh an éide scoile le fáil: Uniforms are available to buy in Dunnes Stores, Deals, Tesco , Marks  & Spencer’s and Debenhams.  Uniform tie can be purchased from the school for €5.EA2A7ED0-DDF2-4B4A-95D0-A1DA945816D8

 

  • School tracksuits with the school crest to be worn for PE and are available to buy from Borù Sports Smithstown Industrial estate from 30/7/18. A plain red polo t-shirt (no crest required) can be worn with tracksuit.


Seachtain Eolaíochta 2018

November 25th, 2018

Seachtain Eolaíochta i  nGaelscoil Donncha Rua

(Science Week)

Le linn na seachtaine bhí gníomhaíochtaí Eolaíochta ar siúl ag na páistí. Seo roinnt griangrafanna a léiríonn cad a bhí ar siúl acu.

Rang a 4, 5 agus a 6

Cé mhéad siúcra atá i mbianna agus deochanna áirithe?

(Rang a 4,5 & a 6 investigating how much sugar a variety of drinks and foods actually contain.)

 

Rang a 1, 2 & a 3

Trialacha éagsúla déanta ag na páistí go léir sa rang ag baint le bia, siúcra, uisce agus maighnéidí.

( A variety of different experiments carried out investigating the amount of sugar in food & drinks, food groups, water & magnets)

 

Rang na Naíonáin bheaga agus Naíonáin bheaga

Bhí an-spraoi againn ag meascadh dathanna príomhúla chun dathanna nua a dhéanamh, ag cruthú lampa lava, ag meascadh dathanna chun bolgóidí daite a dhéanamh agus alán triailacha eile!

(We had great fun mixing primary colours to create new colours using water and food dye, mixing oil & water, blowing colourful bubbles as well as many other messy experiments!)


Oíche Shamhna ar scoil!

November 4th, 2018

Oíche Shamhna i nGaelscoil Donncha Rua 2018

Halloween celebrations in GDR


Nuachtlitir Deireadh Fómhair 2018

October 22nd, 2018

Tá an bhriseadh lár-théarmach beagnach anseo agus tá na páistí go léir ag súil go mór le Oíche Shamhna. Tá seachtain an-gnóthach romhainn le Díolacháin cácaí, gleasadh suas agus na boscaí Nollag a eagrú.

 

Oiche shamna

Beidh an scoil dúnta ar an Aoine an 26ú/10/’18 le haghaidh lá pleanáil. 

The mid-term is almost upon us and all the children are looking forward to Halloween. We have a very busy week ahead of us with the cake sale, Halloween Dress-up party and getting all our Hope Christmas Shoe Boxes in by Thursday the 25th/10.

The school will be closed on Friday the 26th/10/’18 for a curriculum planning day.

School will remain closed for the mid-term break and re-open Monday the 5th of November. 

 

Nuacht Coiste na dTuismitheoirí/ News from The Parent’s Council

Beidh Oíche Ceoil Traidisiúinta ar siúl ar an 6ú/12/’18 chun airgid a bhailliú don scoil. Beimid ag súil le cabhair ó gach éinne chun ticéidí a dhíol tar éis an bhriseadh.

 

 

 

trad-music

 

The Parent’s Council have organised a fundraiser night of traditional Irish Music to be held on the 6th/12/’18 in Treacy’s Oakwood Hotel. The money will be used to purchase readers that will enable us to run the Literacy Lift Programme throughout the school. We will need every one’s help with selling tickets after the mid-term break, go raibh maith agaibh!

Spórt

Comhghairdeas le Rg a 3 & a 4 ag an Blitz Futsal Dé hAoine seo chaite. Bhuaigh siad cúpla cluichí agus beidh siad ag imirt arís go luath.

Well done to 3rd & 4th class for their performance at the inter-schools blitz last Friday. They represented the school really well and won two of their matches which will ensure them a place in the second round. Maith sibh!

Snámh/Swimming:

Beidh Rg.4,5 & a 6 ag tosnú snámh ar an 15/11/’18 ó a 1:30-2:15. Beidh Rg.1,2,& a 3 ag tosnú ar an 16/11/’18 ó a 1:30-2:15, costas €3.50.

All classes (1st-6th) will start back at swimming lessons after the mid-term which will run until the end of term (Christmas break). 4th/5th/6th start on 15/11 from 1;30-2;15 and 1st/2nd/3rd on 16/11/’18, cost €3.50.

 

Gníomhachtaí tar éis scoile/ After-school Activities:

Beidh Clodagh ag déanamh club obair bhaile le haghaidh na naíonáin gach Luan-Déardaoin ag tosnú tar éis an bhriseadh, costas: €20.

Clodagh will run a homework club for the infant classes every Monday-Thursday (1:40-2:40) starting on 5/11/’18, €20 to be paid at start of the week. Please give your name to Aisling if you are interested.  

 

Ceol/Music

Beidh Múinteoir Francis ag leanúint ar aghaidh le ranganna ceol gach Céadaoin go dtí an 5/12/’18.

Classes will continue to meet on a Wednesday for Music with Múinteoir Francis (2:40-3:30) until 5/12/’18.

Fit Kidz le Múinteoir Katie críochnaithe go dtí mí Eanair.

Fit Kidz with Múinteoir Katie is finished for this term but will resume in the Spring.

 

Scéalta Scoile

Bhí na naíonáin & Rg a 1 & a 2 ag an leabharlann chun buaileadh leis an údar Sadhbh Devlin an tseachtain seo chaite. Bhain siad an-taitneamh as.

The infants & 1st & 2nd class spent a lovely afternoon with children’s author Sadhbh Devlin as part of the local Library’s Children’s Book Festival.

 

Táimid ag tabhairt amach duaiseanna gach Aoine le haghaidh Dalta na Seachtaine, Gaeilgóir na Seachtaine agus An rang leis an líne is fearr.

We are giving out prizes and trophies every Friday for ‘Student of the Week, Best effort at using the Irish language & The Best Class line at break times. All the students are making a fantastic effort and we encourage them to continue doing so.

Seachtain Mata/ Maths Week 2018

Bhímid Gafa le Mata an tseachtain seo  chaite Ag ceiliúradh Seachtain Mata I nGaelscoil Donncha Rua!

 

 

oiche-shamhna-shona


Ar ais ar scoil!

September 29th, 2018

Méan Fhomhair 2018

Naíonáin Bheaga & Naíonáin Mhóra

Féach orainn anseo i mbun oibre!

Ag cruthú pictiúirí deasa ag úsáid duilleoga an fhómhair.

Ag comhoibriú le chéile ag tógáil lego.

Ag súgradh le gaineamh agus uisce.

Ag péintáil boscaí i grúpaí.

Ag déanamh bia éagsúla le playdough.

Ag gleasadh suas agus ag tógaint páirt i ról imirt.

Ag cruthú míreanna mearaí le chéile.

Ag obair ar uimhreacha agus dathanna.


Slán le Rang a 6 (2018)

August 15th, 2018

Slán le Rang a 6!

98D6837E-9495-4D27-A5A5-89030ED3C23D


Ag obair go dian!

August 13th, 2018

Na Naíonáin ag léamh, ag scríobh, ag suimiú agus ag obair le chéile sa rang!

The infant classes reading, writing, doing maths and working together in groups!


Naíonáin gnóthach/ busy infants

August 12th, 2018

Tá roinnt ghriangrafanna de na gníomhaíochtaí scoile a bhíonn ar siúl ag na Naíonáin le feiceál  anseo.

Cuairt chuig an Leabharlann

 Bhí deis ag na páistí éisteacht le scéal, leabhar a léamh agus pictiúir a dhéanamh.

 The infants visited our local library where they got to listen to a story, read books and draw some lovely pictures.

 

Oifig an Phoist

Scríobh na Naíonáin litreacha chuig mamaí agus daidí agus chuaigh siad ar thuras chuig oifig an phoist chun iad a chur sa phost.

The children wrote letters to their parents and visited the local post office to post them home.

 

Stáisiún na nGardaí

Cuairt Order of Malta

Turas chuig An Stáisiún Dóiteáin