News and Events


AGM Coiste na dTuismitheoirí/ Parents Council

September 14th, 2018

78BA48ED-8D2A-4129-8E37-FAABB5C499CC


Laethanta Saoire/ Holidays 2018/‘19

July 30th, 2018

C640BAD0-866B-4D98-8530-79BC425C3D81


Book lists 2018-2019

July 16th, 2016

jan 4  jan 4

Leabharliosta Naíonáin Shóisearcha/ Junior infants Booklist 2018/2019

 

Gaeilge: Ag obair Liom, Leabhar an Dalta A (Séideán Sí)

Peannaireacht:  All Write Now  junior infants (Folens)

Matamaitic: Gafa le Mata, Naíonáin Shóisearcha (Folens)

All other books included in the book rental scheme

jan 4  jan 4

Leabharliosta Naíonáin Shinsearacha/ Senior infants booklist 2018/2019

 

Gaeilge: Ag obair Liom, Leabhar an Dalta B (Séideán Sí)

Mo Leabharsa, Leabhar an Dalta B (Séideán Sí)

Matamaitic: Gafa le Mata, Naíonáin Shinsireacha.

 Peannaireacht: All Write Now, (Senior Infants) (Folens)

jan 4  jan 4

Leabharliosta Rang a hAon 2018/2019

 1st Class book list 2018/2019

Gaeilge

 • Ag obair Liom Leabhar an Dalta C (Séideán Sí) €5.50
 • CJ Fallon Fuaimeanna & Focail 2. €10.10
 • CJ Fallon Léigh sa Bhaile A. €13.55
 • Readers provided by School Book Rental Scheme.

Bearla

 • Spellbound A -1st class. €7.85

-Readers provided by School Book Rental Scheme.

 

  Peannaireacht

 • Folens. All Write Now 1st class workbook. €5.75

Mata/Maths:

 • CJ Fallon Gafa le Mata 1
 • CJ Fallon Gafa le Mata Scáthleabhar 1
 • CJ Fallon, Master your Maths 1

Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • 1 A4 Hardback Copy
 • Homework Journal available to buy from school.

All readers and other books supplied by School Rental Scheme

 

LEABHAR LIOSTA RANG A 2/ 2nd CLASS BOOKLIST 2018/2019

Gaeilge

 • Ag obair Liom Leabhar an Dalta D (Leagan Muimhneach) (Séideán Sí) €5.50
 • CJ Fallon Fuaimeanna & Focail 3. €10.10
 • Workbook:
  • Spellbound B -2nd class. €7.85

  Matamaitic

  • CJ Fallon Gafa le Mata 2.
  • CJ Fallon Gafa le Mata Scáthleabhar 2
  • CJ Fallon Master your Maths 2

    Peannaireacht

  • Folens. All Write Now 2nd class workbook. €5.75
  • Creideamh: I nGrá Dé Rang a 2. €8.99
  • Cóipleabhair/ Fearas
   • Tinwhistle, Key of D
   • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
   • Red,black,blue pens.
   • 4 exersise copies, 120 page
   • 2 X plastic A4 folders.
   • 2 X squared maths copies.
   • 1 A4 Hardback Copy
   • Homework Journal available to buy from school.

 

jan 4  jan 4

Leabhar Liosta Rang a 3/3rd Class Booklis2018/2019

 • CJ Fallon Fuaimeanna & Focail 3. €10.10
 • Fóclóir Gaeilge/ Irish dictionary
 • Workbook:
  • Spellbound C -3rd  class. €7.85
  • English dictionary & Thesaurus.
  • Peannaireacht: Folens. All Write Now 3rd class workbook. Cursive Book A. €7.15.
  • Mata: CJ Fallon , Gafa le Mata 3
  • CJ Fallon Gafa le Mata Scáthleabhar 3
  • CJ Fallon, Master your Maths 3

Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • 4 exersise copies, 120 page
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 A4 Hardback Copy
 • Homework Journal available to buy from school

Geobhaidh na páistí na leabhair ar cíos i Mí Mean Fomhair.  (the children will receive the books on loan in September).

Bheimís an-bhíoch dá gcoimeádfaí na leabhair neata agus glan.  (We would appreciate it if the books were kept neat and clean)

Má tá leabhair salach nó cailte, is baolach go mbeidh oraibh íoc astu. (if books are damaged, very dirty or lost, then parents will have to pay for the books)

  jan 4  jan 4

Leabhar Liosta Rang a Ceathar/ 4th class Booklist92018/2019

 

Gaeilge

 • Gaeilge le Chéile 6
 • Fóclóir Gaeilge. (should have this from last year)

 

Bearla

Workbook:

 • Spellbound 4th class. €7.85
 • English dictionary & Thesaurus. (should have from last year)

 

Matamaitic

  • CJ Fallon. Master Your Maths 4. € 8.95

OSIE: Atlas (Should have from last year)

Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • Scissors, Maths set, Calculator.
 • 6 exersise copies, 120 pages
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2X copies B4 Handwriting.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 X Ringbinder A4 refill pad.
 • A4 folder with built in pockets.
 • Homework Journal available to buy from school.

jan 4  jan 4

Leabhar Liosta Rang a Cúig

5th class Booklist 2018/2019

jan 4  jan 4 Gaeilge

 • Gaeilge le Chéile 6
 • Fóclóir Gaeilge. (should have this from last year)

Béarla Workbook:

 • Spellbound 5th class. €7.85
 • English dictionary & Thesaurus. (should have from last year)

Matamaitic

 • CJ Fallon. Master Your Maths 5. € 8.95

OSIE: Atlas ( Should have from last year) Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • Scissors, Maths set, Calculator.
 • 6 exersise copies, 120 pages
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2X copies B4 Handwriting.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 X Ringbinder A4 refill pad.
 • A4 folder with built in pockets.
 • Homework Journal available to buy from school.

 

Leabhar Liosta Rang a Sé/ 6th class Booklist

2018/2019

Gaeilge

 • Gaeilge le Chéile 6
 • Fóclóir Gaeilge. (should have this from last year)

Bearla Workbook:

 • Spellbound 6th class. €7.85
 • English dictionary & Thesaurus. (should have from last year)

Matamaitic

 • CJ Fallon. Master Your Maths 6. € 8.95

OSIE: Atlas ( Should have from last year) Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • Scissors, Maths set, Calculator.
 • 6 exersise copies, 120 pages
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2X copies B4 Handwriting.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 X Ringbinder A4 refill pad.
 • A4 folder with built in pockets.
 • Homework Journal available to buy from school.

 


éide scoile/ Uniforms

July 16th, 2015

Éide Scoile           Uniforms            

The school uniform is as follows:

28ABFEC1-D930-474C-9535-6B50D5C38CFD

Cailíní:

 • Bottle Green Jumper or Cardigan

 •  Grey pinafore/skirt/trousers

 •  White Blouse/white polo t-shirt

 • Red tie

Buachaillí:

 • Bottle Green Jumper

 • White shirt/ white polo t-shirt

 • Red tie

 • Grey trousers

 • Beidh an éide scoile le fáil: Uniforms are available to buy in Dunnes Stores, Deals, Tesco , Marks  & Spencer’s and Debenhams.  Uniform tie can be purchased from the school for €5.EA2A7ED0-DDF2-4B4A-95D0-A1DA945816D8

 

 • School tracksuits with the school crest to be worn for PE and are available to buy from Borù Sports Smithstown Industrial estate from 30/7/18. A plain red polo t-shirt (no crest required) can be worn with tracksuit.


Slán le Rang a 6 (2018)

August 15th, 2018

Slán le Rang a 6!

98D6837E-9495-4D27-A5A5-89030ED3C23D


Ag obair go dian!

August 13th, 2018

Na Naíonáin ag léamh, ag scríobh, ag suimiú agus ag obair le chéile sa rang!

The infant classes reading, writing, doing maths and working together in groups!


Naíonáin gnóthach/ busy infants

August 12th, 2018

Tá roinnt ghriangrafanna de na gníomhaíochtaí scoile a bhíonn ar siúl ag na Naíonáin le feiceál  anseo.

Cuairt chuig an Leabharlann

 Bhí deis ag na páistí éisteacht le scéal, leabhar a léamh agus pictiúir a dhéanamh.

 The infants visited our local library where they got to listen to a story, read books and draw some lovely pictures.

 

Oifig an Phoist

Scríobh na Naíonáin litreacha chuig mamaí agus daidí agus chuaigh siad ar thuras chuig oifig an phoist chun iad a chur sa phost.

The children wrote letters to their parents and visited the local post office to post them home.

 

Stáisiún na nGardaí

Cuairt Order of Malta

Turas chuig An Stáisiún Dóiteáin


Lá Spóirt

June 26th, 2018

Stáisiún Dóiteáin

June 26th, 2018

Picnic

June 26th, 2018

IMG_1085IMG_1071IMG_1072


Marcaíocht ar chapall/Horse riding

June 26th, 2018

IMG_1250

 


Turas scoile rang Deirdre agus Richard

June 25th, 2018