News and Events


Nuacht Litir na Samhna

November 19th, 2017

Nuacht Litir na Samhna 2017

School_Emblem

 

Cruinniú Tuismitheoirí Múínteoirí/Parent teacher Meetings

Beidh ár gcruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí ar siúl do gach páiste ó Rang na Naíonáin bheaga go Rang a 6 ar an Luan an 27ú agus ar an Máirt an 28ú/11/2017. Beidh coinneadh ag dul abhaile go luath.

Parent Teacher Meetings for all classes from junior infants up to 6th class will be held on Monday the 27th and Tuesday the 28th of November. Classes will finish early at 1:40pm on Monday the 27th to  allow for these meetings. An appointment for each child will be sent home this week.

Ná déan dearmad gur deich nóiméad an t-am atá leagtha amach duit agus má tá gá le cruinniú breise is féidir é a eagrú níos déanaí. Just a reminder that meetings will be no more than 10 minutes long and if a longer meeting is required it can be schedueled for a later date. Go raibh maith agaibh!

Táimid ag glacadh páirt i Seachtain Náisiúnta na hEolaíochta agus beidh na daltaí go léir ag déanamh tuirgnimh áirithe i ngach rang. As part of Science week this week all children will be doing various experiments and classes will visit one another to showcase their activities.

Bhailíomar boscaí na Nollag arís chun cur chuig páistí san Aifric agus in oithear na hEorpa, is tríd an charthanacht ‘Hope’ atá sé seo déanta ag an scoil. Míle buíóchas don iarracht iontach a rinne ár páistí ar fad! We collected Christmas Shoe boxes again for the ‘Hope Shoe box Appeal’ this year and sent them onto children in poorer countries. Many thanks for your kindness and generosity, all the children made a huge effort!

Gníomhachtaí tar éis scoile/ After school Activities: Ceol/ Tin-whistle for beginners agus canadh/singing. Dé Máirt ó 2:45-3:30 (€2).Ranga ealaín :Gach Céadaoin 2:45-3:30(€2).Art classes after school every Wednesday from 2:45-3:30/€2

 

GaelCholáiste An Chláir Oíche Oscailte/Open night: 15ú/11/’17 @7:30pm.www.gaelcholaisteaanchlair.com. www.enniscommunitycollege.com

 

Beidh Rang a 3 agus a 4 ag tógaint páirt sa BLITZ Peil Gaelach Dé Céadaoin an 15ú/11/2017 sa GAA ag a 10:30-1:30. Rang a 3 & a 4 will take part in The Gaelach football BLITZ in the GAA on Wednesday the 15th from 10:30-1:30. They can wear their school tracksuit with shorts underneath and runners, they must wear a gum shield.  

 

Beidh  Rg a 1-3 ag dul go dtí an halla gach Déardaoin (€1.50/ big hall). Rg4-6 Dé hAoine (€1.50) freisin.  Beidh Rg. Richard agus Aisling ag dul go dtí an halla le chéile gach Aoine (€1/small hall). Rg 1-3 will go to the leisure center every Thursday (€1.50/big hall) Rg 4-6 will go on Friday (also €1.50).  Rg Aisling & Richard will go together every Friday. Rental of the small hall is € 1 per child. GRMA.

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert

Tá sé beartaithe againn ceolchoirm na Nollag

 a dhéanamh ar an 20ú /12/17 (12:30-2:40pm) .

Save the date: Christmas School Concert to be held

20th of December 2017 from 12:30-2:40pm.

 Further details to follow!


Seachtain na hEolaíochta 2017

November 17th, 2017

Rang na Naíonáin Bheaga & Mhóra ag déanamh trialacha sa rang mar chuid de Seachtain na hEolaíochta.

 

Trialacha Rang a 3

Trialacha Rg a 4,5 & a 6

 


Boscaí na mBróg 2017

November 12th, 2017

Bhailíomar boscaí na Nollag arís chun cur chuig páistí san Aifric agus in oirthear na hEorpa, is tríd an charthanacht ‘Hope’ atá  sé seo déanta ag an scoil. Míle buíochas don iarracht iontach a rinne ár bpáistí ar fad!

We collected Christmas Shoe boxes again this year as part of The Shoe Box Appeal run by the charity ‘Hope’. Thank you all so much for your kindness and generosity!


Siúlóid na Samhna

November 3rd, 2017

Siúlóid na Samhna 2017

 


Nuacht Litir Deireadh Fómhair 2017

October 17th, 2017

Nuacht Litir

Tá an bhriseadh lár-théarmach beagnach anseo agus tá na páistí go léir ag súil go mór l’ Oíche Shamhna. Tá mí an-gnóthach romhainn le AGM Coiste na dTuismitheoirí, Siúlóid na Samhna, Díolacháin cácaí, féasta, discó agus gleasadh suas. Nach bhfuil an t-ádh leis na leanaí I nGaelscoil Donncha Rua!

The mid-term is almost upon us and all the children are looking forward to Halloween. We have a very busy month ahead of us with The Parent’s Council AGM, Our Sponsored Walk, Cake Sale, Halloween Dress-up party and disco. How lucky are you kids!

Accelerated reader

Ar an 20ú lá beidh na páistí  ó Rg a 3-5 ag dul go dtí an leabharlann chun buaileadh leis an t-údar Tadhg Mac Dhonnagáin. 3rd-5th class will visit the Library on the 20th of Oct to see Author Tadgh Mac D as part of The Children’s Book Festival.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil daoibh as ucht bhur gcomhoibriú leis an gceistneoir obair bhaile a rinne sibh an mhí seo chaite. Many thanks for your co-operation with our homework questionnaire. Our up-dated Homework policy will be available to view on the school website shortly. A new Parent’s Complaint Procedure and an updated Child Protection policy have both been uploaded to the policy page please take the time to read them. 

 

friends-for-life

Beidh Aisling agus Francis ag déanamh ‘Fun Friends’ agus ‘Friends For Life’ training course ar an 11ú lá agus an 12ú/10/17. This programme assists children in developing life skills to cope effectively with difficult and/or anxiety provoking situations. It helps builds resilience and problem solving abilities and a lot more. Beidh Deirdre agus Patricia ag déanamh Maths training ar an Aoine 13/10/17. 

Anti-Bullying training: Beidh na múinteoirí go léir ag freastal ar Traenáil Frith-Bhullaíocht ar an 30/11/17. All Teachers will be attending Anti-Bullying Training at the end of November.  

Snámh/Swimming:Tá 3 sheachtain fágtha againn leis an snámh. Beidh na páistí ag dul ag snámh ar an gCéadaoin an 25/10/17  in ionad an 27/10/17. We have 3 weeks of swimming lessons left for this term. The children will go swimming on the Wednesday the 25th of Oct instead of the 27th as they will be dressing up for the Halloween disco and taking part in our Sponsored walk on the last Friday before the break up (Sponsorship cards will go home today).

Sraith Cispheil/Iomáiníocht: Go raibh maith agat do Mhúinteoir Patricia agus Múinteoir Richard atá ag déanamh sár-obair leis na daltaí leis an spórt. Thank you to Múinteoir Patricia & Richard for all their extra time they have been giving to Basketball (lunch time & after-school) and Hurling (after school). 

Cuairtóirí/Visitors to the school :Ms. Knight from St. Caimin’s will visit Rg a 6 on 6/11/17 and has asked us to inform you of St.Caimin’s open night on the 13th of Nov. from 5pm-7pm.

Garda Paul Clancy will visit Rg a 4, 5 & a 6 this week to talk about the importance of staying safe at this time of year with Halloween

 

We would like to extend our sincerest sympathies to Múinteoir Muireann and her family on the death of her mother; Cáitlín Uí Chathasaigh, last week. Ar dheis Dé go raibh a h’anam. 

 

Beidh an scoil dúnta ón 30/10/17 go dtí 6/11/’17 le haghaidh MID-TERM BREAK/BRISEADH Lár – Théarma. 

Oiche shamna


School closures 2017/’18

August 8th, 2017

Scoil Bhliain 2017-2018

Téarma 1

 • Athoscailt na scoile/School Re-opening: Dé Céadaoin 30ú/08/’17

 • Briseadh Meán-Téarma/Mid-Term break:30ú/10/’17-3ú/11/17

 • Laethanta Saoire na Nollag/Christmas break:22ú/12/’17 (12 a chlog)

Téarma 2

 • Athoscailt na scoile/Re-opening: Dé Luain 8ú/01/’18

 • Briseadh an Earraigh/Mid-Term break: 15ú/2/’18-16ú/2/’18

 • Saoire Lá Le Pádraig/St.Patrick’s Day Observance:19ú/2/’18

 • Saoire na Cásca/Easter break:23/03/’18 (12 a chlog)

 • Téarma 3

 • Athoscailt na scoile/Re-opening:DéLuain 9ú/4/’18

 • Lá Saoire Bainc/May Bank Holiday: 4ú/5-7ú/5/’18 (inclusive)

 • Lá Saoire Bainc/May Bank Holiday:1ú/6-4ú/6/’18 (inclusive)

 • Laethanta Saoire/Summer Holidays:26ú/6/’18 (12 a chlog)


Díolacháin cácaí

November 3rd, 2017

Díolacháin cácaí Rang a 5…cácaí milis, yum yum!!

Bhailíomar €230….go raibh míle maith agaibh go léir as ucht bhur tacaíocht iontach. Thank you all for your continued support.


FAIS Futsal 2017

October 26th, 2017

Ghlac Rang 3 & 4 páirt ins an FAIS Primary Schools Futsal ar an Aoine. Bhaineamar an-taitneamh as na gcluichí agus go raibh míle maith agat Denis Hynes a d’eagraigh an blitz. Beidh Gaelscoil Donncha Rua ar ais arís an bhliain seo chugainn!


Children’s Book Festival 2017

October 23rd, 2017

Bhí tráthnóna deas ag rang a 3, 4 agus a 5 Dé hAoine seo chaite  sa leabharlann le Tadhg Mac Dhonnagáin ag insint scéalta dóibh!

As part of Children’s Book Festival 3rd,4th& 5th class went to our local library to listen to well known children’s author Tadhg Mac Dhonnagáin on Friday last. They really enjoyed it!


Cuairteoir Speisialta go dtí ár ranga seomra!

October 22nd, 2017

Bhí rang a 3 ag foghlaim faoi gcoinín agus conas is féidir aire a thabhairt dó mar pheata!


#MooMasterPiece

October 9th, 2017

Tabhair do vóta dúinn le haghaidh an comórtas #MooMasterpiece!!!

Rinne na daltaí job iontach agus ba mhaith linn an €500 a chaitheamh ar áiseann ealaíne don scoil.

IMG_1179