Nuacht

Lá Feasacht Uathachais

March 31st, 2017

Lá Feasacht Uathachais / Autism Awareness Day

 

image autism image

Bhí díolachán cácaí againn inniu ar scoil chun ár dtacaíocht a thaispeáint don Lá Feasacht Uathachais.

 Míle buíochas Rang a 4, bhí na cácaí go léir go hálainn ar fad!

image   image  image  image   image  image  image  imageIMG_1819

Chuaigh an scoil go léir ar shiúlóid timpeall an mbaile gléasta I ngorm  chun ár dtacaíocht a thaispeáint freisin!

As part of Autism Awareness day the children in 4th class held a cake sale. The whole school also wore blue and walked to the town centre and back as a show of support!

  • Maith sibh go léir!!!

 


Nuacht Litir Márta

March 24th, 2017

Nuacht Litir Márta 2017

                                                                             cherry blossom 

Mol an óige agus tiocfaidh sí.

 

Nuacht Scoile

Tá alán nuacht ó imeachtaí éagsúla le déanaí.

I dtús báire, comhghairdeas mhór leis na daltaí go léir a ghlac páirt i bhFéile na hÍnse 2017.

Fuair Keeva, Daynah, Emma Nic  Mhathúna, Rio agus Ava duaiseanna don amhránaíocht agus agallamh beirte agus fuair Caoimhe Ní hAmhragáin duais don ealaíon.

Comhghairdeas comh maith le Caoimhe agus Lauren ó Rang a dó a ghlac páirt!

winners

Congratulations to all students who took part in Féile na hÍnse 2017!

Our singers Keeva, Emma Mahony, Daynah;  Rio and Ava who took part in ‘agallamh beirte’ all received prizes.

Caoimhe Hourigan who won a prize in the art competition and well done to Caoimhe and Lauren for taking part in the poetry recital.

 

Beidh lá eolais do na Naoináin Bheaga tar éis na Cásca/An Information Day for the new Junior Infants will be held after the Easter Holidays.

Tá iarratais don Aonad Uathachais don scoilbhliain 2017/18 á ghlacadh fós/ ASD Unit – anybody who would like to apply for a place in our ASD Unit should do so without delay.

seactain na g

Rinne na páistí agus tuismitheoirí sár-iarracht le labhairt na Gaeilge le linn Seachtain na Gaeilge! Táimid cinnte go leanfaidh gach éinne leis an iarracht seo ! 

Egg-basket (2)

Táimid ag druidim le laethanta saoire na Cásca!

The Easter Holidays are fast-approaching!

Beimid críochnaithe ar an Aoine 07/04/17  agus beimid ar ais ar an Luan 24/04/17.

 

Díolachán Cácaí

a9d429764f38ed603cdc915c334867e2

The next cake sale will take place on the last Friday of this month, the 31st March. Is iad na páistí ó Rang a Ceathar a bheidh á dhéanamh! Táimid ar fad ag tnúth leis!

Tá Lá Feasacht Uathachais thart timpeall ar an am céanna; chun ár dtacaíocht a thaispeáint, beidh Lá Ghorm againn ar an lá céanna, an 31/04/17. Rachaimid go léir ar shiúlóid timpeall an mbaile gléasta i ngorm.

 

To show our support for Autism Awareness Day, we will all dress in blue on the day of the cake sale and go on a walk around the town. Proceeds of the cake sale will go towards the support of Autism.

Coiste na dTuismitheoirí

npc-logo

The Parents Council are busy as always. Every family will have received an Easter Raffle lines card. These should be returned no later than 5/04/17 agus beidh an chrannchur ar súil ar an Aoine, lá na laethanta saoire, an 7ú lá Aibreán, go n-éirí libh! Tá cártaí sa bhreis le fail sa scoil!

 

Cursaí Spóirt.

5 a side

Beidh foireann na scoile ag imirt 5 a side i bpeil ar an 4ú lá d’Aibreán i Lee’s Road – go n-éirí leo!

Snámh

We are looking forward to resuming swimming lessons in the coming term.

 

Peil Ghaelach

Beidh múinteoir Risteárd ag tosnú leis an traenáil Peil Ghaelach sa triú téarma.

Múinteoir Risteárd will begin training in Gaelic Football after school in the third term.

Turas scoile

Nuacht litir márta 2017.doc

Tá na turasanna scoile á eagrú agus beidh na dátaí  againn go luath.

 

World Book Day

world book day   books

The children celebrated World Book Day in February and marked the day by dressing up as their favourite book character!

 

 

Céiliúradh ár Seantuismitheoirí 

 Bhí sé go hálainn bualadh le na seantuismitheoirí sa Seipéal adhartha – féach ar shuíomh St Senan do  phictiúrí.

Beidh na páistí ó ranganna 4, 5, 6 ag ath-thosnú an chniotáil Sa triú téarma le ghrúpa de Mhná sa leabharlann. Beidh Craic ‘is comhluadar againn   ‘is comhluadar aon gan       dabht!

Ceremonies and Celebrations

Bhí An Chéad Aithrí ag páistí Rang a Dó le déanaí agus d’éirigh go maith leo. The children in Rang a Dó celebrated their First Reconcilliation and are now preparing for their Holy Communion. Beidh sé ar siúl ar 06/06/17.

jan3

Beidh Searmanas an tSolais ag páistí Rang a Sé ar an 03/04/17 agus beidh an Coineartú á dhéanamh acu a an 20/05/17 ar a 2 a chlog.

 


Lá na Máithreacha

March 24th, 2017

IMG_1724 IMG_1782 IMG_1798IMG_1739IMG_1732IMG_1700IMG_1699


Ag ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig

March 16th, 2017

071095089085083081073072062