Nuacht

Fáilte ar ais!

August 31st, 2017

 Fáilte romhaibh ar ais ar scoil! Go n-éirí libh don bhliain!

Naíonáin bheaga 9:00r.n.- 12:00 i.n.

Naíonáin mhóra 9:00r.n.- 1:40 i.n.

Rang 1,2,3,4,5 & 6 9:00 r.n.- 2:40i.n.

Foireann na Scoile/ School staff 2017/2018

Príomh- oide gníomhach: Aisling Ní Airtnéada

Rang a 1,2 & a 3: Patricia Ní Mhaoláin

Rang a 4,5 & a 6: Francis O’Cuinneagáin

Rang Uathachais luath idirghabhála naíscoile/ Early intervention pre-school: Deirdre Ní Ghuire

Rang Uathachais príomhshrutha bunscoile/ ASD class: Richard Ó Briain.

Múinteoir Speisialta Foghlama /Special Education Teacher:Dennis Ó Duinnín.

Cúntóirí Speisialta Ranga (SNAs): Niamh Ní Chonsadín, Desiree Ní Dhalaigh, Fiona Fitzgerald agus Angela Herndon Salem.

Runaí/ Secretary: Niamh.