Nuacht

Páistí ón Naíonra ASD

November 30th, 2017

Páistí an-ghnóthach agus iad i mbun an healaíona, gealgáireach ag am lón, ag déanamh dul chun cinn iontach ar ghach bhealach agus ag baint taitneamh as an lá scoile!
The children from the asd preschool- busy kids taking part in arts and crafts, enjoying each other’s company at lunch time, múinteoir getting a handprint during a nap! Who cares about rainy days when there are slides and tents to keep us occupied!


Seomra ranga 4,5 & a 6

November 24th, 2017

Bíonn na ranganna sinsearacha ag obair go dian i gcónaí. Seo chuid de na gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúil acu.

The senior classes are always working hard. Here are some samples of their work they have done with Múinteoir Francis.


Nuacht Litir na Samhna

November 19th, 2017

Nuacht Litir na Samhna 2017

School_Emblem

 

Cruinniú Tuismitheoirí Múínteoirí/Parent teacher Meetings

Beidh ár gcruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí ar siúl do gach páiste ó Rang na Naíonáin bheaga go Rang a 6 ar an Luan an 27ú agus ar an Máirt an 28ú/11/2017. Beidh coinneadh ag dul abhaile go luath.

Parent Teacher Meetings for all classes from junior infants up to 6th class will be held on Monday the 27th and Tuesday the 28th of November. Classes will finish early at 1:40pm on Monday the 27th to  allow for these meetings. An appointment for each child will be sent home this week.

Ná déan dearmad gur deich nóiméad an t-am atá leagtha amach duit agus má tá gá le cruinniú breise is féidir é a eagrú níos déanaí. Just a reminder that meetings will be no more than 10 minutes long and if a longer meeting is required it can be schedueled for a later date. Go raibh maith agaibh!

Táimid ag glacadh páirt i Seachtain Náisiúnta na hEolaíochta agus beidh na daltaí go léir ag déanamh tuirgnimh áirithe i ngach rang. As part of Science week this week all children will be doing various experiments and classes will visit one another to showcase their activities.

Bhailíomar boscaí na Nollag arís chun cur chuig páistí san Aifric agus in oithear na hEorpa, is tríd an charthanacht ‘Hope’ atá sé seo déanta ag an scoil. Míle buíóchas don iarracht iontach a rinne ár páistí ar fad! We collected Christmas Shoe boxes again for the ‘Hope Shoe box Appeal’ this year and sent them onto children in poorer countries. Many thanks for your kindness and generosity, all the children made a huge effort!

Gníomhachtaí tar éis scoile/ After school Activities: Ceol/ Tin-whistle for beginners agus canadh/singing. Dé Máirt ó 2:45-3:30 (€2).Ranga ealaín :Gach Céadaoin 2:45-3:30(€2).Art classes after school every Wednesday from 2:45-3:30/€2 

GaelCholáiste An Chláir Oíche Oscailte/Open night: 15ú/11/’17 @7:30pm.www.gaelcholaisteaanchlair.com. www.enniscommunitycollege.com

 

Beidh Rang a 3 agus a 4 ag tógaint páirt sa BLITZ Peil Gaelach Dé Céadaoin an 15ú/11/2017 sa GAA ag a 10:30-1:30. Rang a 3 & a 4 will take part in The Gaelach football BLITZ in the GAA on Wednesday the 15th from 10:30-1:30. They can wear their school tracksuit with shorts underneath and runners, they must wear a gum shield.  

 

Beidh  Rg a 1-3 ag dul go dtí an halla gach Déardaoin (€1.50/ big hall). Rg4-6 Dé hAoine (€1.50) freisin.  Beidh Rg. Richard agus Aisling ag dul go dtí an halla le chéile gach Aoine (€1/small hall). Rg 1-3 will go to the leisure center every Thursday (€1.50/big hall) Rg 4-6 will go on Friday (also €1.50).  Rg Aisling & Richard will go together every Friday. Rental of the small hall is € 1 per child. GRMA.

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert

Tá sé beartaithe againn ceolchoirm na Nollag

 a dhéanamh ar an 20ú /12/17 (12:30-2:40pm) .

Save the date: Christmas School Concert to be held

20th of December 2017 from 12:30-2:40pm.

 Further details to follow!


Seachtain na hEolaíochta 2017

November 17th, 2017

Rang na Naíonáin Bheaga & Mhóra ag déanamh trialacha sa rang mar chuid de Seachtain na hEolaíochta.

 

Trialacha Rang a 3

Trialacha Rg a 4,5 & a 6

 


Boscaí na mBróg 2017

November 12th, 2017

Bhailíomar boscaí na Nollag arís chun cur chuig páistí san Aifric agus in oirthear na hEorpa, is tríd an charthanacht ‘Hope’ atá  sé seo déanta ag an scoil. Míle buíochas don iarracht iontach a rinne ár bpáistí ar fad!

We collected Christmas Shoe boxes again this year as part of The Shoe Box Appeal run by the charity ‘Hope’. Thank you all so much for your kindness and generosity!


Díolacháin cácaí

November 3rd, 2017

Díolacháin cácaí Rang a 5…cácaí milis, yum yum!!

Bhailíomar €230….go raibh míle maith agaibh go léir as ucht bhur tacaíocht iontach. Thank you all for your continued support.


Siúlóid na Samhna

November 3rd, 2017

Siúlóid na Samhna 2017