Nuacht

Lá Spóirt

June 26th, 2018

Stáisiún Dóiteáin

June 26th, 2018

Picnic

June 26th, 2018

IMG_1085IMG_1071IMG_1072


Marcaíocht ar chapall/Horse riding

June 26th, 2018

IMG_1250

 


Turas scoile rang Deirdre agus Richard

June 25th, 2018

Lá Spórt 2018

June 25th, 2018

NuachtLitir Meitheamh

June 19th, 2018

Nuachtlitir Meitheamh 2018

download (3)

Naíonáin Nua

Beimid ag cur fáilte roimh na naíonáin nua go dtí seomra Aisling ar an 20ú (Dé Céadaoin) ó a 10 go dtí a 11 a chlog. We will be welcoming the new junior infants into Aisling’s class on Wednesday the 20th of June from 10am until 11am.

Parents of new infants are also welcome to attend a short induction meeting at 2:30pm in Aisling’s class.  All other classes will have a chance to visit their new classroom on the day also. Ag súil go mór leis!

Searmanas bronnta céimeanna/ Graduation Ceremony

graduation-cap-vector

Beimid uaigneach i ndiaidh daltaí Rang a 6 agus guímid gach rath agus sonas orthu sa mhéanscoil. We will be sad to see 6th class leave and would like to wish them all the best for starting secondary school in September.

We would like to invite parents of 6th class pupils to a Graduation Ceremony on Thursday the 21st at 6:30pm in Seomra Deirdre. Tá cead ag Rang a 4 & a 5 teacht freisin/4th & 5th class pupils are also welcome to attend.

Lá Spórt

images (5)

Beidh ár Lá Spórt  ar siúl ar an 22ú lá (Dé Aoine). Beidh na Naíonáin sa chlós ó a 10 go dtí a 11 a chlog agus na Ranganna eile thíos sa páirc Chamógaíochta ó a 12 go dtí a 2:30 (ag brath ar an aimsir).

This year’s Sports day will be held on Friday the 22nd of June. The infant classes will be held in the school from 10am-11am and the older classes will be held in the camogie pitch from 12-2:30 (depending on the weather). Ag súil le lá iontach!

 

Lá dathanna d’Aoife Sage

Beidh cead ag na páistí go léir gléasadh i dubh agus bán  ar an 25ú  (Dé Luain) chun airgead a bhailiú le haghaidh Aoife Sage. We will hold a colours day in aid of Aoife Sage on Monday the 25th of June. Aoife is a local girl that requires life-saving surgery and we would like to support her campaign to raise much needed funds. The children are welcome to wear black & white on Monday the 25th of June and donate €2 on the day, go raibh míle maith agaibh!

Waxathon

 Bhí oíche iontach againn ag an Waxathon. Míle buíochas chuig Sarah Kirwan of Timeless Beauty, she managed to raise €1,300 on the night. There are more sponsorship cards to come back yet, please return to school as soon as possible.

Laethanta Saoire/Holidays

download (5)

 

 

 

 

 

 

Beidh an scoil ag dúnadh Dé Máirt an 26ú ag a 12 a chlog. School will finish at 12pm on Tuesday the 26th of June for the Summer Break!

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach páiste a d’oibrigh chomh dian i mbliana, a bhí chomh béasach, deas séimh agus cneasta le gach éinne. Mo bhuíochas d’fhoireann agus do thuismitheoirí na scoile a thug tacaíocht agus am dom nuair a bhí sé uaim. Buíochas ó chroí do Choiste na dTuismitheoirí agus don Bhord Bainistíochta a bhí de shíor ag obair sa chúlra agus buíochas do gach éinne eile a bhí pairteach i saol na scoile. Go raibh maith agaibh agus bainigí taitneamh as na laethanta saoire!

 

I would like to sincerely thank all the children for their hard work and dedication this school year, you have all made fantastic progress. A huge thank you also to our wonderful teachers and staff for their continued commitment and support throughout the school year and a big thank you also to the Parent’s Committee and Board of Management who do so much work behind the scenes. A sincere thank you to you the parents & guardians of all our students also. Your support and continued cooperation is greatly appreciated and your children are an absolute credit to you all. Have a lovely break and enjoy a safe and sunny (fingers crossed!) summer. Aisling

 

download (3)


Turas Scoile na Naíonáin

June 13th, 2018

Bhí Lá álainn againn I Moher Hill farm inné le Feirmeoir Martin agus na hainimithe go léir!

We had a lovely day yesterday at Moher Hill Farm with Farmer Martin and all his lovely animals!


Turas Scoile Rang 1-6

June 13th, 2018

Turas Scoile Rang a 1-6

 

Chuamar go dtí UL Adventure World le haghaidh an Turas Scoile. Bhí an spórt againn. Míle buíochas do na múinteoirí go léir i UL!

We went to UL Adventure World on our school trip on Monday 11th of June. We had a great time. Many thanks to all the teachers in UL!