Nuacht

Slán le Rang a 6 (2018)

August 15th, 2018

Slán le Rang a 6!

98D6837E-9495-4D27-A5A5-89030ED3C23D


Ag obair go dian!

August 13th, 2018

Na Naíonáin ag léamh, ag scríobh, ag suimiú agus ag obair le chéile sa rang!

The infant classes reading, writing, doing maths and working together in groups!


Naíonáin gnóthach/ busy infants

August 12th, 2018

Tá roinnt ghriangrafanna de na gníomhaíochtaí scoile a bhíonn ar siúl ag na Naíonáin le feiceál  anseo.

Cuairt chuig an Leabharlann

 Bhí deis ag na páistí éisteacht le scéal, leabhar a léamh agus pictiúir a dhéanamh.

 The infants visited our local library where they got to listen to a story, read books and draw some lovely pictures.

 

Oifig an Phoist

Scríobh na Naíonáin litreacha chuig mamaí agus daidí agus chuaigh siad ar thuras chuig oifig an phoist chun iad a chur sa phost.

The children wrote letters to their parents and visited the local post office to post them home.

 

Stáisiún na nGardaí

Cuairt Order of Malta

Turas chuig An Stáisiún Dóiteáin