Nuacht

Fáilte ar ais ar Scoil!

August 30th, 2020

Táimid réidh le filleadh ar ais ar scoil.

Míle buíochas chuig gach duine a thug cabhair dúinn an áit a eagrú don athoscailt ar An 31ú Lúnasa. Múinteoirí, cúntóirí, Bord Bainistíochta, Coiste na dTuismitheoirí, Shanahan’s Cleaning & Maintenance, E.I, DIY Smythstown, Comhairle Contae an Chláir, John O’Sullivan, Bloomin’ Great Gardens agus Floors Doors & other chores.

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine!