News and Events


Book lists 2018-2019

July 16th, 2016

jan 4  jan 4

Leabharliosta Naíonáin Shóisearcha/ Junior infants Booklist 2018/2019

 

Gaeilge: Ag obair Liom, Leabhar an Dalta A (Séideán Sí)

Peannaireacht:  All Write Now  junior infants (Folens)

Matamaitic: Gafa le Mata, Naíonáin Shóisearcha (Folens)

All other books included in the book rental scheme

jan 4  jan 4

Leabharliosta Naíonáin Shinsearacha/ Senior infants booklist 2018/2019

 

Gaeilge: Ag obair Liom, Leabhar an Dalta B (Séideán Sí)

Mo Leabharsa, Leabhar an Dalta B (Séideán Sí)

Matamaitic: Gafa le Mata, Naíonáin Shinsireacha.

 Peannaireacht: All Write Now, (Senior Infants) (Folens)

jan 4  jan 4

Leabharliosta Rang a hAon 2018/2019

 1st Class book list 2018/2019

Gaeilge

 • Ag obair Liom Leabhar an Dalta C (Séideán Sí) €5.50
 • CJ Fallon Fuaimeanna & Focail 2. €10.10
 • CJ Fallon Léigh sa Bhaile A. €13.55
 • Readers provided by School Book Rental Scheme.

Bearla

 • Spellbound A -1st class. €7.85

-Readers provided by School Book Rental Scheme.

 

  Peannaireacht

 • Folens. All Write Now 1st class workbook. €5.75

Mata/Maths:

 • CJ Fallon Gafa le Mata 1
 • CJ Fallon Gafa le Mata Scáthleabhar 1
 • CJ Fallon, Master your Maths 1

Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • 1 A4 Hardback Copy
 • Homework Journal available to buy from school.

All readers and other books supplied by School Rental Scheme

 

LEABHAR LIOSTA RANG A 2/ 2nd CLASS BOOKLIST 2018/2019

Gaeilge

 • Ag obair Liom Leabhar an Dalta D (Leagan Muimhneach) (Séideán Sí) €5.50
 • CJ Fallon Fuaimeanna & Focail 3. €10.10
 • Workbook:
  • Spellbound B -2nd class. €7.85

  Matamaitic

  • CJ Fallon Gafa le Mata 2.
  • CJ Fallon Gafa le Mata Scáthleabhar 2
  • CJ Fallon Master your Maths 2

    Peannaireacht

  • Folens. All Write Now 2nd class workbook. €5.75
  • Creideamh: I nGrá Dé Rang a 2. €8.99
  • Cóipleabhair/ Fearas
   • Tinwhistle, Key of D
   • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
   • Red,black,blue pens.
   • 4 exersise copies, 120 page
   • 2 X plastic A4 folders.
   • 2 X squared maths copies.
   • 1 A4 Hardback Copy
   • Homework Journal available to buy from school.

 

jan 4  jan 4

Leabhar Liosta Rang a 3/3rd Class Booklis2018/2019

 • CJ Fallon Fuaimeanna & Focail 3. €10.10
 • Fóclóir Gaeilge/ Irish dictionary
 • Workbook:
  • Spellbound C -3rd  class. €7.85
  • English dictionary & Thesaurus.
  • Peannaireacht: Folens. All Write Now 3rd class workbook. Cursive Book A. €7.15.
  • Mata: CJ Fallon , Gafa le Mata 3
  • CJ Fallon Gafa le Mata Scáthleabhar 3
  • CJ Fallon, Master your Maths 3

Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • 4 exersise copies, 120 page
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 A4 Hardback Copy
 • Homework Journal available to buy from school

Geobhaidh na páistí na leabhair ar cíos i Mí Mean Fomhair.  (the children will receive the books on loan in September).

Bheimís an-bhíoch dá gcoimeádfaí na leabhair neata agus glan.  (We would appreciate it if the books were kept neat and clean)

Má tá leabhair salach nó cailte, is baolach go mbeidh oraibh íoc astu. (if books are damaged, very dirty or lost, then parents will have to pay for the books)

  jan 4  jan 4

Leabhar Liosta Rang a Ceathar/ 4th class Booklist92018/2019

 

Gaeilge

 • Gaeilge le Chéile 6
 • Fóclóir Gaeilge. (should have this from last year)

 

Bearla

Workbook:

 • Spellbound 4th class. €7.85
 • English dictionary & Thesaurus. (should have from last year)

 

Matamaitic

  • CJ Fallon. Master Your Maths 4. € 8.95

OSIE: Atlas (Should have from last year)

Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • Scissors, Maths set, Calculator.
 • 6 exersise copies, 120 pages
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2X copies B4 Handwriting.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 X Ringbinder A4 refill pad.
 • A4 folder with built in pockets.
 • Homework Journal available to buy from school.

jan 4  jan 4

Leabhar Liosta Rang a Cúig

5th class Booklist 2018/2019

jan 4  jan 4 Gaeilge

 • Gaeilge le Chéile 6
 • Fóclóir Gaeilge. (should have this from last year)

Béarla Workbook:

 • Spellbound 5th class. €7.85
 • English dictionary & Thesaurus. (should have from last year)

Matamaitic

 • CJ Fallon. Master Your Maths 5. € 8.95

OSIE: Atlas ( Should have from last year) Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • Scissors, Maths set, Calculator.
 • 6 exersise copies, 120 pages
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2X copies B4 Handwriting.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 X Ringbinder A4 refill pad.
 • A4 folder with built in pockets.
 • Homework Journal available to buy from school.

 

Leabhar Liosta Rang a Sé/ 6th class Booklist

2018/2019

Gaeilge

 • Gaeilge le Chéile 6
 • Fóclóir Gaeilge. (should have this from last year)

Bearla Workbook:

 • Spellbound 6th class. €7.85
 • English dictionary & Thesaurus. (should have from last year)

Matamaitic

 • CJ Fallon. Master Your Maths 6. € 8.95

OSIE: Atlas ( Should have from last year) Cóipleabhair/ Fearas

 • Tinwhistle, Key of D
 • HB pencils, eraser, sharpener, ruler, and assorted markers/crayons,prittstick
 • Red,black,blue pens.
 • Scissors, Maths set, Calculator.
 • 6 exersise copies, 120 pages
 • 2 X plastic A4 folders.
 • 2X copies B4 Handwriting.
 • 2 X squared maths copies.
 • 1 X Ringbinder A4 refill pad.
 • A4 folder with built in pockets.
 • Homework Journal available to buy from school.