News and Events


Nuacht Litir Márta

March 22nd, 2019

Nuacht GDR

8A9A4498-D27F-45CA-BDFD-12FD934EA8A3


Nuacht Litir Mí Eanair 2019

January 12th, 2019

C114FC50-0E65-43A5-847D-C173FD96BE00


Ag Canadh sa GAA

December 17th, 2018

Fuair Rang a 1-6 cuireadh chun canadh ag féasta na Nollag sa club CLG (GAA) le haghaidh  ‘Shannon Senior Citizens’. Bhí siad go léir go hiontach ar fad, maith sibh!

Rg a 1-6 were invited by the Gardaí to sing at the ‘Shannon Senior Citizens’ Christmas Party. They all sang and played instruments and even got to meet Santa. Well done to you all!!!


Nuacht Litir na Samhna/Nollaig

November 30th, 2018

0EDB18BB-B8AF-4D8E-A669-F7EEDCBD167E


Nuachtlitir Deireadh Fómhair 2018

October 22nd, 2018

Tá an bhriseadh lár-théarmach beagnach anseo agus tá na páistí go léir ag súil go mór le Oíche Shamhna. Tá seachtain an-gnóthach romhainn le Díolacháin cácaí, gleasadh suas agus na boscaí Nollag a eagrú.

 

Oiche shamna

Beidh an scoil dúnta ar an Aoine an 26ú/10/’18 le haghaidh lá pleanáil. 

The mid-term is almost upon us and all the children are looking forward to Halloween. We have a very busy week ahead of us with the cake sale, Halloween Dress-up party and getting all our Hope Christmas Shoe Boxes in by Thursday the 25th/10.

The school will be closed on Friday the 26th/10/’18 for a curriculum planning day.

School will remain closed for the mid-term break and re-open Monday the 5th of November. 

 

Nuacht Coiste na dTuismitheoirí/ News from The Parent’s Council

Beidh Oíche Ceoil Traidisiúinta ar siúl ar an 6ú/12/’18 chun airgid a bhailliú don scoil. Beimid ag súil le cabhair ó gach éinne chun ticéidí a dhíol tar éis an bhriseadh.

 

 

 

trad-music

 

The Parent’s Council have organised a fundraiser night of traditional Irish Music to be held on the 6th/12/’18 in Treacy’s Oakwood Hotel. The money will be used to purchase readers that will enable us to run the Literacy Lift Programme throughout the school. We will need every one’s help with selling tickets after the mid-term break, go raibh maith agaibh!

Spórt

Comhghairdeas le Rg a 3 & a 4 ag an Blitz Futsal Dé hAoine seo chaite. Bhuaigh siad cúpla cluichí agus beidh siad ag imirt arís go luath.

Well done to 3rd & 4th class for their performance at the inter-schools blitz last Friday. They represented the school really well and won two of their matches which will ensure them a place in the second round. Maith sibh!

Snámh/Swimming:

Beidh Rg.4,5 & a 6 ag tosnú snámh ar an 15/11/’18 ó a 1:30-2:15. Beidh Rg.1,2,& a 3 ag tosnú ar an 16/11/’18 ó a 1:30-2:15, costas €3.50.

All classes (1st-6th) will start back at swimming lessons after the mid-term which will run until the end of term (Christmas break). 4th/5th/6th start on 15/11 from 1;30-2;15 and 1st/2nd/3rd on 16/11/’18, cost €3.50.

 

Gníomhachtaí tar éis scoile/ After-school Activities:

Beidh Clodagh ag déanamh club obair bhaile le haghaidh na naíonáin gach Luan-Déardaoin ag tosnú tar éis an bhriseadh, costas: €20.

Clodagh will run a homework club for the infant classes every Monday-Thursday (1:40-2:40) starting on 5/11/’18, €20 to be paid at start of the week. Please give your name to Aisling if you are interested.  

 

Ceol/Music

Beidh Múinteoir Francis ag leanúint ar aghaidh le ranganna ceol gach Céadaoin go dtí an 5/12/’18.

Classes will continue to meet on a Wednesday for Music with Múinteoir Francis (2:40-3:30) until 5/12/’18.

Fit Kidz le Múinteoir Katie críochnaithe go dtí mí Eanair.

Fit Kidz with Múinteoir Katie is finished for this term but will resume in the Spring.

 

Scéalta Scoile

Bhí na naíonáin & Rg a 1 & a 2 ag an leabharlann chun buaileadh leis an údar Sadhbh Devlin an tseachtain seo chaite. Bhain siad an-taitneamh as.

The infants & 1st & 2nd class spent a lovely afternoon with children’s author Sadhbh Devlin as part of the local Library’s Children’s Book Festival.

 

Táimid ag tabhairt amach duaiseanna gach Aoine le haghaidh Dalta na Seachtaine, Gaeilgóir na Seachtaine agus An rang leis an líne is fearr.

We are giving out prizes and trophies every Friday for ‘Student of the Week, Best effort at using the Irish language & The Best Class line at break times. All the students are making a fantastic effort and we encourage them to continue doing so.

Seachtain Mata/ Maths Week 2018

Bhímid Gafa le Mata an tseachtain seo  chaite Ag ceiliúradh Seachtain Mata I nGaelscoil Donncha Rua!

 

 

oiche-shamhna-shona


Slán le Rang a 6 (2018)

August 15th, 2018

Slán le Rang a 6!

98D6837E-9495-4D27-A5A5-89030ED3C23D


NuachtLitir Meitheamh

June 19th, 2018

Nuachtlitir Meitheamh 2018

download (3)

Naíonáin Nua

Beimid ag cur fáilte roimh na naíonáin nua go dtí seomra Aisling ar an 20ú (Dé Céadaoin) ó a 10 go dtí a 11 a chlog. We will be welcoming the new junior infants into Aisling’s class on Wednesday the 20th of June from 10am until 11am.

Parents of new infants are also welcome to attend a short induction meeting at 2:30pm in Aisling’s class.  All other classes will have a chance to visit their new classroom on the day also. Ag súil go mór leis!

Searmanas bronnta céimeanna/ Graduation Ceremony

graduation-cap-vector

Beimid uaigneach i ndiaidh daltaí Rang a 6 agus guímid gach rath agus sonas orthu sa mhéanscoil. We will be sad to see 6th class leave and would like to wish them all the best for starting secondary school in September.

We would like to invite parents of 6th class pupils to a Graduation Ceremony on Thursday the 21st at 6:30pm in Seomra Deirdre. Tá cead ag Rang a 4 & a 5 teacht freisin/4th & 5th class pupils are also welcome to attend.

Lá Spórt

images (5)

Beidh ár Lá Spórt  ar siúl ar an 22ú lá (Dé Aoine). Beidh na Naíonáin sa chlós ó a 10 go dtí a 11 a chlog agus na Ranganna eile thíos sa páirc Chamógaíochta ó a 12 go dtí a 2:30 (ag brath ar an aimsir).

This year’s Sports day will be held on Friday the 22nd of June. The infant classes will be held in the school from 10am-11am and the older classes will be held in the camogie pitch from 12-2:30 (depending on the weather). Ag súil le lá iontach!

 

Lá dathanna d’Aoife Sage

Beidh cead ag na páistí go léir gléasadh i dubh agus bán  ar an 25ú  (Dé Luain) chun airgead a bhailiú le haghaidh Aoife Sage. We will hold a colours day in aid of Aoife Sage on Monday the 25th of June. Aoife is a local girl that requires life-saving surgery and we would like to support her campaign to raise much needed funds. The children are welcome to wear black & white on Monday the 25th of June and donate €2 on the day, go raibh míle maith agaibh!

Waxathon

 Bhí oíche iontach againn ag an Waxathon. Míle buíochas chuig Sarah Kirwan of Timeless Beauty, she managed to raise €1,300 on the night. There are more sponsorship cards to come back yet, please return to school as soon as possible.

Laethanta Saoire/Holidays

download (5)

 

 

 

 

 

 

Beidh an scoil ag dúnadh Dé Máirt an 26ú ag a 12 a chlog. School will finish at 12pm on Tuesday the 26th of June for the Summer Break!

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach páiste a d’oibrigh chomh dian i mbliana, a bhí chomh béasach, deas séimh agus cneasta le gach éinne. Mo bhuíochas d’fhoireann agus do thuismitheoirí na scoile a thug tacaíocht agus am dom nuair a bhí sé uaim. Buíochas ó chroí do Choiste na dTuismitheoirí agus don Bhord Bainistíochta a bhí de shíor ag obair sa chúlra agus buíochas do gach éinne eile a bhí pairteach i saol na scoile. Go raibh maith agaibh agus bainigí taitneamh as na laethanta saoire!

 

I would like to sincerely thank all the children for their hard work and dedication this school year, you have all made fantastic progress. A huge thank you also to our wonderful teachers and staff for their continued commitment and support throughout the school year and a big thank you also to the Parent’s Committee and Board of Management who do so much work behind the scenes. A sincere thank you to you the parents & guardians of all our students also. Your support and continued cooperation is greatly appreciated and your children are an absolute credit to you all. Have a lovely break and enjoy a safe and sunny (fingers crossed!) summer. Aisling

 

download (3)


NuachtLitir Bealtaine

May 21st, 2018

NuachtLitir Bealtaine 2018

TG4 i nGaelscoil Donncha Rua!

Bhí rang a 1,2 agus a 3 go léir ar bís an tseachtain seo chaite nuair a tháinig TG4 go dtí ár scoil chun taifeadadh a dhéanamh le haghaigh an sraith nua; ‘Ár Scéal’ atá ag teacht amach san Fhómhar. Is sraith ealaíne agus scéalaíochta é Ár Scéal agus thóg na páistí go léir páirt ag insint an scéal, ag aisteoireacht agus ag déanamh an ealaíon chun dul leis.

There was great excitement for 1st, 2nd and 3rd class last week when TG4 arrived to film them for the new series of Ár Scéal which will be broadcast in the Autumn. It is a story and art themed production which involved the children taking part in telling the story, acting and creating some beautiful art work to accompany the story.

Comhgairdeas chuig Joey agus Oisín a bhuaigh duaiseanna le haghaidh ‘The Write A Book’ Competition 2018.

13E50C98-7743-400D-8EE1-BD0493D769E4

 

 

 

Well done to both boys for winning ‘The Write A Book’ competition held by the Clare Education Center. Maith sibh!

 

Bhailaíomar beagnach €300 ón díolacháin cácaí/cake sale dearnach. Go raibh míle maith agaibh go léir!

GAA Blitz-Peil ghaelach ar siúl ar an 21ú/5/’18 le haghaidh Rg a 1 & 2. 1st & 2nd class will take part in the GAA Blitz with St.Conaire’s N.S on Monday the 21st of May.  

Mark has also organized a larger Monster Go Games blitz between all the primary schools in Shannon to take place on the 15th of June/ 15ú Meitheamh 2018.

generic1 logo_front

FAIS SPAR- Rg a 5 & a 6 enjoyed a great day of 5 a side soccer in Lee’s Road last week. They showed great enthusiasm and represented the school 

 

Snámh/Swimming:Tá seachtain amháin fágtha ag Rg a 1, 2 & 3 leis an snámh. Beidh Rg a 4, 5 & 6 ag tosnú ansin ar an 31ú/5 ag a 11:30.

download

There is one week of swimming lessons left for Rg 1,2&3, rg a 4, 5 & a 6 will start their 5 wk block of lessons on the 31st of May (costas €3.50).

 

Lá Spórt/Sports Day: Planned for 22/6/’18 (may change due to weather).

bus

Turas scoile/School tours: Beidh na múinteoirí ag bailiú airgead dos na turasanna go luath. Rg Francis & Tricia €35, Rg. Aisling €15, Rg.Deirdre & Richard € 12.

We would like to have all school tour money collected by Friday the 1st of June. Míle buíochas!

 

 

jan 4

Tuairiscí & Leabhair Liostaí/Reports & booklists will be sent home by the 3rd week in June. Bígí ag faire amach dóibh!

 

Grianghrafanna Scoile/ School Photographs:

smiley-photographer (1)

Photographer; Eamon Andrews will visit the school on Friday the 25th of May. If you wish to have individual photos taken or photos of siblings together please ensure consent form is returned to class teacher by next Wednesday. This service is completely optional however I would ask that all children wear their full school uniform on the day as we will be taking class photos. Go raibh míle maith agaibh!

 

Míle buíochas chuig múinteoir Lauren, scoláire Coláista Mhuie gan Smál, rinne sí an-obair le rg. a 1,2 agus 3. Go n-éirí leat!

 

Míle buíochas chuig Lawrence & Charlie Murray (LCE Signs) for the work they have done for the school lately. On both occasions they offered their service free of charge. Go raibh maith agat freisin chuig Mick MaCann as ucht an obair a rinne sé i seomra Aisling.  Mick Casey for his painting service, Mikey Wall and Lisa O’Sullivan for helping out our school choir with their wonderful musical talent. It is great to have so many skilled parents willing to help out throughout the school year. If you feel that you may have a skill that you would like to share with us here in the school please let Aisling know. 

 

Cuairt an tAire/Minister for Education’s visit

We had a very productive meeting with Richard Bruton on the 27th of April last. We put our case to him and demanded that we get the go ahead for our permanent school build as soon as possible.We are in contact with the Dept. Of Education on a regular basis and hope that the contract for our new site will be sorted by the summer so that we can move into the planning stage of our new build.

 

The Wetlands Restoration Project has begun behind the school. The committee have asked for our input into the design stage of an outdoor classroom which the school will have full access to. They have planned to build wooden seating and benches, a bug hotel and bat boxes. All ideas and suggestions are welcome from parents, staff and children.

 

Fáilte chuig na tuismitheoirí uile/Invitation to ALL PARENTS

The Garda Liaison officer has asked to invite all parents to attend a Mobile Phone Awareness Evening to be held on the 30th of May @ 7pm in the Oakwood Arms Hotel. The topics that will be discussed include:

Mobile Phone Addiction Tendencies-Mr.David McPhilips (Community Substance Misuse Team)

Safety and Security &Criminal and Legal Implications- (An Garda Síochána).

 

Naíonra Nua/ New Pre-school We will be opening a brand new  Naíonra/Pre-school  which will be ready for the end of June, a new modular building will replace the old pre-fab that is currently there. We already have a waiting list for 2018/19 so if you wish to book a place for school year 2019/2020 please do so now by calling the pre-school leader on 087-6160872. Go raibh maith agaibh!

 

Sarah Kirwan from A Touch of Beauty has kindly offered to hold a Waxathon in aid of our ASD unit and Early Intervention Pre-school in The Shannon Springs Hotel on the 8th of June. She is looking for male volunteers to participate on the night. All parents/ staff are welcome to take part. Sponsorship cards are available from Niamh in the school office. Beidh oíche iontach againn!


FAI comórtas peile rang 5&6. Bhí lá iontach againn ag Bóthar Lee ag imirt peile!

May 2nd, 2018

Cóinéartú/ Confirmation 2018

May 2nd, 2018

Rang a 6