News and Events


Slán le Rang a 6 (2018)

August 15th, 2018

Slán le Rang a 6!

98D6837E-9495-4D27-A5A5-89030ED3C23D


NuachtLitir Meitheamh

June 19th, 2018

Nuachtlitir Meitheamh 2018

download (3)

Naíonáin Nua

Beimid ag cur fáilte roimh na naíonáin nua go dtí seomra Aisling ar an 20ú (Dé Céadaoin) ó a 10 go dtí a 11 a chlog. We will be welcoming the new junior infants into Aisling’s class on Wednesday the 20th of June from 10am until 11am.

Parents of new infants are also welcome to attend a short induction meeting at 2:30pm in Aisling’s class.  All other classes will have a chance to visit their new classroom on the day also. Ag súil go mór leis!

Searmanas bronnta céimeanna/ Graduation Ceremony

graduation-cap-vector

Beimid uaigneach i ndiaidh daltaí Rang a 6 agus guímid gach rath agus sonas orthu sa mhéanscoil. We will be sad to see 6th class leave and would like to wish them all the best for starting secondary school in September.

We would like to invite parents of 6th class pupils to a Graduation Ceremony on Thursday the 21st at 6:30pm in Seomra Deirdre. Tá cead ag Rang a 4 & a 5 teacht freisin/4th & 5th class pupils are also welcome to attend.

Lá Spórt

images (5)

Beidh ár Lá Spórt  ar siúl ar an 22ú lá (Dé Aoine). Beidh na Naíonáin sa chlós ó a 10 go dtí a 11 a chlog agus na Ranganna eile thíos sa páirc Chamógaíochta ó a 12 go dtí a 2:30 (ag brath ar an aimsir).

This year’s Sports day will be held on Friday the 22nd of June. The infant classes will be held in the school from 10am-11am and the older classes will be held in the camogie pitch from 12-2:30 (depending on the weather). Ag súil le lá iontach!

 

Lá dathanna d’Aoife Sage

Beidh cead ag na páistí go léir gléasadh i dubh agus bán  ar an 25ú  (Dé Luain) chun airgead a bhailiú le haghaidh Aoife Sage. We will hold a colours day in aid of Aoife Sage on Monday the 25th of June. Aoife is a local girl that requires life-saving surgery and we would like to support her campaign to raise much needed funds. The children are welcome to wear black & white on Monday the 25th of June and donate €2 on the day, go raibh míle maith agaibh!

Waxathon

 Bhí oíche iontach againn ag an Waxathon. Míle buíochas chuig Sarah Kirwan of Timeless Beauty, she managed to raise €1,300 on the night. There are more sponsorship cards to come back yet, please return to school as soon as possible.

Laethanta Saoire/Holidays

download (5)

 

 

 

 

 

 

Beidh an scoil ag dúnadh Dé Máirt an 26ú ag a 12 a chlog. School will finish at 12pm on Tuesday the 26th of June for the Summer Break!

 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach páiste a d’oibrigh chomh dian i mbliana, a bhí chomh béasach, deas séimh agus cneasta le gach éinne. Mo bhuíochas d’fhoireann agus do thuismitheoirí na scoile a thug tacaíocht agus am dom nuair a bhí sé uaim. Buíochas ó chroí do Choiste na dTuismitheoirí agus don Bhord Bainistíochta a bhí de shíor ag obair sa chúlra agus buíochas do gach éinne eile a bhí pairteach i saol na scoile. Go raibh maith agaibh agus bainigí taitneamh as na laethanta saoire!

 

I would like to sincerely thank all the children for their hard work and dedication this school year, you have all made fantastic progress. A huge thank you also to our wonderful teachers and staff for their continued commitment and support throughout the school year and a big thank you also to the Parent’s Committee and Board of Management who do so much work behind the scenes. A sincere thank you to you the parents & guardians of all our students also. Your support and continued cooperation is greatly appreciated and your children are an absolute credit to you all. Have a lovely break and enjoy a safe and sunny (fingers crossed!) summer. Aisling

 

download (3)


NuachtLitir Bealtaine

May 21st, 2018

NuachtLitir Bealtaine 2018

TG4 i nGaelscoil Donncha Rua!

Bhí rang a 1,2 agus a 3 go léir ar bís an tseachtain seo chaite nuair a tháinig TG4 go dtí ár scoil chun taifeadadh a dhéanamh le haghaigh an sraith nua; ‘Ár Scéal’ atá ag teacht amach san Fhómhar. Is sraith ealaíne agus scéalaíochta é Ár Scéal agus thóg na páistí go léir páirt ag insint an scéal, ag aisteoireacht agus ag déanamh an ealaíon chun dul leis.

There was great excitement for 1st, 2nd and 3rd class last week when TG4 arrived to film them for the new series of Ár Scéal which will be broadcast in the Autumn. It is a story and art themed production which involved the children taking part in telling the story, acting and creating some beautiful art work to accompany the story.

Comhgairdeas chuig Joey agus Oisín a bhuaigh duaiseanna le haghaidh ‘The Write A Book’ Competition 2018.

13E50C98-7743-400D-8EE1-BD0493D769E4

 

 

 

Well done to both boys for winning ‘The Write A Book’ competition held by the Clare Education Center. Maith sibh!

 

Bhailaíomar beagnach €300 ón díolacháin cácaí/cake sale dearnach. Go raibh míle maith agaibh go léir!

GAA Blitz-Peil ghaelach ar siúl ar an 21ú/5/’18 le haghaidh Rg a 1 & 2. 1st & 2nd class will take part in the GAA Blitz with St.Conaire’s N.S on Monday the 21st of May.  

Mark has also organized a larger Monster Go Games blitz between all the primary schools in Shannon to take place on the 15th of June/ 15ú Meitheamh 2018.

generic1 logo_front

FAIS SPAR- Rg a 5 & a 6 enjoyed a great day of 5 a side soccer in Lee’s Road last week. They showed great enthusiasm and represented the school 

 

Snámh/Swimming:Tá seachtain amháin fágtha ag Rg a 1, 2 & 3 leis an snámh. Beidh Rg a 4, 5 & 6 ag tosnú ansin ar an 31ú/5 ag a 11:30.

download

There is one week of swimming lessons left for Rg 1,2&3, rg a 4, 5 & a 6 will start their 5 wk block of lessons on the 31st of May (costas €3.50).

 

Lá Spórt/Sports Day: Planned for 22/6/’18 (may change due to weather).

bus

Turas scoile/School tours: Beidh na múinteoirí ag bailiú airgead dos na turasanna go luath. Rg Francis & Tricia €35, Rg. Aisling €15, Rg.Deirdre & Richard € 12.

We would like to have all school tour money collected by Friday the 1st of June. Míle buíochas!

 

 

jan 4

Tuairiscí & Leabhair Liostaí/Reports & booklists will be sent home by the 3rd week in June. Bígí ag faire amach dóibh!

 

Grianghrafanna Scoile/ School Photographs:

smiley-photographer (1)

Photographer; Eamon Andrews will visit the school on Friday the 25th of May. If you wish to have individual photos taken or photos of siblings together please ensure consent form is returned to class teacher by next Wednesday. This service is completely optional however I would ask that all children wear their full school uniform on the day as we will be taking class photos. Go raibh míle maith agaibh!

 

Míle buíochas chuig múinteoir Lauren, scoláire Coláista Mhuie gan Smál, rinne sí an-obair le rg. a 1,2 agus 3. Go n-éirí leat!

 

Míle buíochas chuig Lawrence & Charlie Murray (LCE Signs) for the work they have done for the school lately. On both occasions they offered their service free of charge. Go raibh maith agat freisin chuig Mick MaCann as ucht an obair a rinne sé i seomra Aisling.  Mick Casey for his painting service, Mikey Wall and Lisa O’Sullivan for helping out our school choir with their wonderful musical talent. It is great to have so many skilled parents willing to help out throughout the school year. If you feel that you may have a skill that you would like to share with us here in the school please let Aisling know. 

 

Cuairt an tAire/Minister for Education’s visit

We had a very productive meeting with Richard Bruton on the 27th of April last. We put our case to him and demanded that we get the go ahead for our permanent school build as soon as possible.We are in contact with the Dept. Of Education on a regular basis and hope that the contract for our new site will be sorted by the summer so that we can move into the planning stage of our new build.

 

The Wetlands Restoration Project has begun behind the school. The committee have asked for our input into the design stage of an outdoor classroom which the school will have full access to. They have planned to build wooden seating and benches, a bug hotel and bat boxes. All ideas and suggestions are welcome from parents, staff and children.

 

Fáilte chuig na tuismitheoirí uile/Invitation to ALL PARENTS

The Garda Liaison officer has asked to invite all parents to attend a Mobile Phone Awareness Evening to be held on the 30th of May @ 7pm in the Oakwood Arms Hotel. The topics that will be discussed include:

Mobile Phone Addiction Tendencies-Mr.David McPhilips (Community Substance Misuse Team)

Safety and Security &Criminal and Legal Implications- (An Garda Síochána).

 

Naíonra Nua/ New Pre-school We will be opening a brand new  Naíonra/Pre-school  which will be ready for the end of June, a new modular building will replace the old pre-fab that is currently there. We already have a waiting list for 2018/19 so if you wish to book a place for school year 2019/2020 please do so now by calling the pre-school leader on 087-6160872. Go raibh maith agaibh!

 

Sarah Kirwan from A Touch of Beauty has kindly offered to hold a Waxathon in aid of our ASD unit and Early Intervention Pre-school in The Shannon Springs Hotel on the 8th of June. She is looking for male volunteers to participate on the night. All parents/ staff are welcome to take part. Sponsorship cards are available from Niamh in the school office. Beidh oíche iontach againn!


FAI comórtas peile rang 5&6. Bhí lá iontach againn ag Bóthar Lee ag imirt peile!

May 2nd, 2018

Cóinéartú/ Confirmation 2018

May 2nd, 2018

Rang a 6


Nuacht Litir Mí Aibreán

April 23rd, 2018

Céad Míle fáilte ar ais chuig ár dtéarma deireannach ar  scoil agus  an Mí deireannach den Earrach! Anois cúpla rudaí le cur i gcuimhhne oraibh.

Welcome back to our final school term and the last month of Spring. Here are a few reminders for the final term.

 

Snámh ag Rang a 1, 2 agus 3 gach Déardaoin ag a 11:30-costas €3.50. 

download

 

 

 

 

 

 

Swimming lessons (6 weeks) beginning 12/4/’18- Rg.1,2,& 3, cost €3:50.

Scileanna peil & iománíochta  ag na Naíonáin agus Rang a 4,5, agus a 6 gach Déardaoin ag a 11:00 (saor in aisce).

Football and hurling skills (6 weeks) with Mark O’Donnell every Thursday for the Infant classes & rg. a 4,5,& 6.

Ranganna Ealaíne Dé Céadaoin 2/5/’18, 2:40-3:40-costas €3. 

 

download (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

After-school Art & Craft classes (6 weeks) beginning 2/5/’18, cost €3.

 

 

Beidh Rang Trish ag dul go dtí Stories & Crafts For Bealtaine in Inis ar an 25/4/’18 ó 9:15-12pm. Costas bus: €3, go raibh maith agaibh!

Múnteoir Trish’s class will attend a Stories & Crafts workshop in Ennis Education Centre on Wednesday the 25th of April. Cost of €3 towards the bus, go raibh maith agaibh!

 

 

 

 

bus

 

Turas scoile/School Tours

Beidh Rang Deirdre & Richard ag dul go dtí Kidstown ar an 15/6/18. Costas €12

Beidh Rang Aisling ag dul go dtí Moher Hill Farm ar an 12/6/’18. Costas €15.

Beidh Rang Trish & Francis ag dul go dtí UL Adventure camp ar an 11/6/’18, costas €35.

Further details to follow ó na Múinteoirí Ranga/Class Teachers.

 

 

 

Food Dudes Healthy Eating Programme

fooddudes

Beidh Rang Aisling, Richard agus Francis ag tógaint páirt i ‘Food Dudes’. This is a healthy eating food initiative whereby the children get to taste different fruit & vegetables and receive awards and certificates for taking part. See more on fooddudes.ie

 

 

images (4)

Beidh díolacháin cácaí/cake sale ar siúl ag na naíonáin ar an Déardaoin an 3ú/5/’18 le haghaidh World Autism Week.

The infant classes will host a cake sale in aid of World Autism week on Thursday the 3rd of May. Parent’s of infants are asked to bring one item each (buns/a cake) go raibh míle maith agaibh! We will also celebrate by having a blue parade around the Town Center to raise awareness for Autism.

Sábháilteacht ar an Idirlíon/ Internet Safety

Internet Safety workshop on 1/5/‘18 for children in Rang 4-6, meeting for parents afterwards from 2-3pm. Reminder text will be sent closer to the time.

 

Bhí lá álainn ag rang a 6  don Chóinéartú. Comghairdeas le Lucy, Amber, Emma, Sophie, Alfie, Shane agus Oisín! Congratulations to our 6th class students who took part in the Confirmation yesterday (18/4/’18), they all had a lovely day. 

 

 

Beidh an Chéad Caoimaoineach ar an Satharn an 28ú/4/’18 agus beidh na páistí ó rang a 3 go dtí a 6 go léir ag glachadh páirt sa chóir ar an lá.

jan 2

The First Holy Communion will take place on Saturday 28/4/’18 in St.John & Paul’s church @ 1:30 and we ask that all children from Rg a 3-6 that take part in the school choir attend on the day.

We really appreciate your support, go raibh maith agaibh!

Beidh an scoil dúnta ar an 4ú /5/’18 agus an 7ú/5/’18. School will be closed on Friday the 4th of May and Monday the 7th for the Bank holiday weekend. We will re-open on Tuesday the 8th of May.


Lá Fhéile Pádraig

March 26th, 2018

Ag Ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig ar scoil.

16/03/2018

 

Ghlacamar páirt i bparáid GDR Timpeall na scoile chun  Seachtain na Gaeilge agus Lá Fhéile Pádraig a ceiliúradh. Bhí céilí againn leis an scoil ar fad le damhsa, ceol and spraoi!

We celebrated the end of Seachtain na Gaeilge with a St.Patrick’s Day parade around the school. We had music and singing and lots of fun playing instruments, all classes then took part in a Céilí sa chlós with lots of dancing .Bhí Lá iontach againn/ we all had a great day!!!

 

 


Saolré an Fhéileacáin

March 14th, 2018

IMG_0412

 

 

San eolaíocht, d’fhoghlaimíomar faoi Shaolré an Fhéileacáin. Ar dtús tá an ubh, ansin an bolb, an crisilid agus uaidh sin fásann an féileacán


Féach ar ár bPeataí

March 14th, 2018

Ár bPeataí


Réabhlóid an Fraince

March 14th, 2018

IMG_0408
IMG_0410IMG_0409

 

 

Rinne Rang 4, 5 agus 6 tionscnamh ar Réabhlóid an Fraince. Rinneadar taighde ar Louis XVI, Marie Antoinette, An Gilitín, Versailles, Na Trí Estáit agus Ré an Uafáis.