Gaelscoil Donncha Rua - Foireann na Scoile

Múinteoir Muireann:

Rang a 4, 5 agus a 6

 

Múinteoir Deirdre:

Rang a 1, 2 agus a 3

 

Múinteoir Aisling:

Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra

 

Múinteoir Sharon:

Múinteoir Tacaíochta Foghlama

 

Múinteoir Deirdre:

Múinteoir Achmhainne