Gaelscoil Donncha Rua, Shannon, Co. Clare

Bunaíodh Gaelscoil Donncha Rua i 1984. Is bunscoil lán-Ghaeilge í le 63 páistí ar rolla.

Tá sé suite i lár bhaile na Sionna, béaldoras le Clós Súgartha Tír na nÓg, an t-ionad spóirt agus Scoil Chuimsitheach Naomh Pádraig.

Is scoil Chaitliceach í faoi phátrúntacht Easpaig Chill dá Lua agus freastalaíonn buachaillí agus cailíní ar an scoil.

Tá trúir múinteoirí ranga, múinteoir tacaíocht foghlama, múinteoir achmhainne, cuntóir do riachtanais speisialta agus rúnaí ag obair sa scoil.

Tá naíonra ar láthair na scoile.

Is í Muireann Uí Chearbhaill príomhoide na scoile.

Naíonáin Shóisearacha

Naíonáin Shinsearacha

Rang a hAon

Rang a Dó

Rang a Trí

Rang a Ceathair

Rang a Cúig

Rang a Sé

Oíche Shamhna

Ceolchoirm

Bronnadh Brat na hÉireann