Gaelscoil Donncha Rua, Shannon, Co. Clare

Bunaíodh Gaelscoil Donncha Rua i 1984. Is bunscoil lán-Ghaeilge í le 63 páistí ar rolla.

Tá sé suite i lár bhaile na Sionna, béaldoras le Clós Súgartha Tír na nÓg, an t-ionad spóirt agus Scoil Chuimsitheach Naomh Pádraig.

Is scoil Chaitliceach í faoi phátrúntacht Easpaig Chill dá Lua agus freastalaíonn buachaillí agus cailíní ar an scoil.

Tá trúir múinteoirí ranga, múinteoir tacaíocht foghlama, múinteoir achmhainne, cuntóir do riachtanais speisialta agus rúnaí ag obair sa scoil.

Tá naíonra ar láthair na scoile.

Is í Muireann Uí Chearbhaill príomhoide na scoile.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Oíche Shamhna

Ceolchoirm

Bronnadh Brat na hÉireann