Gaelscoil Donncha Rua, Shannon, Co. Clare

Bunaíodh Gaelscoil Donncha Rua i 1984. Is bunscoil lán-Ghaeilge í le 76 páistí ar rolla.

Tá sé suite i lár bhaile na Sionna, béaldoras le Clós Súgartha Tír na nÓg, an t-ionad spóirt agus Scoil Chuimsitheach Naomh Pádraig.

Is scoil Chaitliceach í faoi phátrúntacht Easpaig Chill dá Lua agus freastalaíonn buachaillí agus cailíní ar an scoil.

Tá 5 múinteoirí ranga, Múinteoir Speisialta Foghlama agus 5 Cúntóirí Speisialta Ranga agus rúnaí ag obair as scoil. Tá Rang Uathachais Luath idirghabhála naíscoile agus Rang Uathachais príomhshrutha bunscoile sa scoil freisin.

Tá naíonra ar láthair na scoile.

Is í Aisling Ní Áirtnéada Príomhoide gníomhach na scoile.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Oíche Shamhna

Ceolchoirm

Bronnadh Brat na hÉireann